تماس با ما

دفتر مرکزی: ایران ، شیراز، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد

تلفن: ۰۷۱۴۳۴۴۸۶۸۷ همراه: ۰۹۱۷۰۸۸۸۱۷۷ - ۰۹۱۷۷۰۲۴۶۱۲

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد