خواص عرق گياهي بابونه:

خواص عرق گیاهی بابونه:
بادرنجبویه
افزاینده فشارخون
قلب و مغز و اعصاب‌
آرام بخش، باد‌شکن
مفیدجهت تنگی نفس
دردناک‌، درمان کبد چرب
قاعدگی و رفع قاعدگی‌های
تقویت کننده مغز و اعصاب
خونساز قوی‌، تقویت کننده
مفید جهت صرع، آرام بخش
مقوی قوای جنسی ، بازکننده
 
کلمات کلیدی:

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد