نمایندگی ها

درخواست نمایندگی

 

ناسوت نمایندگی های خود را به  دو دسته (نمايندگي هاي انحصاری، نمايندگي هاي فروش) تقسيم نموده است. در هر  دو دسته ، نماينده بر اساس پرداخت اوليه بر اساس تعرفه تعيين شده، سطح نمايندگي و تخفيف دريافتي خود را تعيين مي نمايد.

 نمایندگی انحصاری:

در این سیستم شما به عنوان نماینده انحصاری در استان معرفی شده و در تمامی تبلیغات و معرفی های شرکت از جمله تلویزیون، مطبوعات، سایت رسمی و کاتالوگ محصولات معرفی می گردید و تمام مشتریان داخل استان به شما معرفی می گردند و شرکت به هیچ وجه به هیچ مشتری در آن استان کالایی (عمده) نمی فروشد.

شرایط دریافت نمایندگی انحصاری:

 در این سیستم شما بعنوان نماینده رسمی شرکت در سایت و تمام تبلیغات معرفی می شوید و مزایا و تسهیلات ویژه نمایندگان  انحصاری  10 درصدی علاوه بر تخفیف افزایشی برای عموم  شامل می شوید.

 1- آشنایی مدیر عامل یا شخص مسئول به کاربری سایت عسل ناسوت.

  2- ارسال درخواست نمایندگی از طریق ایمیل(شامل مشخصات کامل شناسنامه ای، آدرس، شماره تماس، سوابق فعالیت های تجاری، میزان تحصیلات، شغل و.... ) و فرم درخواست نمایندگی .

  3 - مکان مناسب برای فعالیت در موقعیتی مناسب و یا دارای حدالقل امکانات قابل اختصاص برای فعالیت.

  4 - سفته  5 میلیون تومانی جهت ضمانت . 

  5 - گواهی امضاء رسمی شخص یا اشخاص درخواست کننده نمایندگی ( قابل دریافت از تمام دفاتر اسناد رسمی تمام شهرها)، برای اشخاص حقوقی گواهی امضاء اشخاص دارای حق امضاء

  6 - وایز مبلغ  یک میلیون تومان برای دریافت کد نمایندگی  انحصاری .

  7 - خرید اولیه و نقدی حدالقل به مبلغ پنجاه میلیون ریال (پنج میلیون تومان) .

  8 - برای هرگونه خرید (نصف مبلغ  خرید نقد و  نصف مبلغ چک یک ماهه معتبر)  ..

 

 نمایندگی فروش:

 اين دسته از نمايندگي ها بر اساس تخفيفات دريافتي خود قادر به فروش خدمات و محصولات ناسوت مي باشند اما از  تسهيلات كمتري نسبت به نمايندگي هاي رسمي برخوردار خواهند بود. براي صدور اين نوع نمايندگي ها  ناسوت شرايط  خاصي را در نظر نگرفته است  و  تمایندگی فروش از تخفيفات ويژه  7 درصدی علا وه بر تخفیف افزایشی برخوردار می شود.  

 شرایط دریافت نمایندگی فروش:

 1 - مکانی مناسب برای فروش (در صورتیکه مکانی ثابت بعنوان دفتر کاری نداشته باشید، هیچگونه نمایندگی نمی توانید دریافت نمایید ولی می توانید از بخش دریافت کد بازاریابی، کد بازاریابی دریافت نموده و فقط مشتریان را به سایت معرفی نمایید و پورسانت شما بحساب بانکی شما واریز می گردد. )

 2- ارسال درخواست نمایندگی از طریق ایمیل(شامل مشخصات کامل شناسنامه ای، آدرس، شماره تماس، سوابق فعالیت های تجاری، میزان       تحصیلات، شغل و.... ) و فرم درخواست نمایندگی .

  3 - آشنایی شخص مسئول با اینترنت و ترجیحاً داشتن یکدستگاه رایانه قابل اتصال به اینترنت.

  4 - دریافت و پرکردن یک عدد سفته 2  میلیون تومانی جهت ضمانت (از بانکها)..

  5 - خرید اولیه و نقدی حدالقل به 3  میلیون تومان   .

مزایای نمایندگی فروش

          - عدم نیاز به پرداخت اعتبار اولیه

          - استفاده از روش تخفیف افزایشی دائمی

         - عدم نیاز به شرکت ثبت شده

          -  بهره مندی از امتیاز معرفی شدن نمایندگان

         - فروش توسط سایت رسمی عسل ناسوت .

          - امکان بهره مندی کامل از خدمات پشتیبانی ویژه مشتریان و  تخفیف افزایشی برای همه  نمایندگی ها  :

درخواست نمایندگی

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد