خارخسك

دسته بندی : گیاهان دارویی

خارخسک:

ریشه و میوه این گیاه اثر مقوی واشتهاآور دارد و از آن در مواردی که ادرار بسختی و به مقدار کم با حالت دردناک دفع می گردد و همچنین دفع سنگ کلیه و مثانه استفاده میشود. در رفع ناراحتی های پوستی، بواسیر و آسم مفید واقع می گردد. برگ آن اثر مقوی و تصفیه کننده خون دارد و مانند ریشه و میوه گیاه التهاب مجاری ادرار را درمان می کند. برای ریشه، میوه و  خاکستر برگ آن اثر مقوی باء  قائل اند. عده ای معتقدند که ریشه گیاه مقوی معده بادشکن و قاعده آور نیز می باشد و در درمان لمباگو موثر واقع می شود.

در هند میوه و ریشه گیاه را در آب با افزودن مقدار کمی برنج می جوشانند و از آن برای مصارف درمانی استفاده می کنند در چین از میوه گیاه جهت رفع سرفه ، رفع خارش و جرب، کم خونی و همچنین به عنوان یک ماده بندآوردنده خون استفاده می گردد.

در ایران از میوه آن توام با میوه گیاهان دیگر مانند عناب و سپستان جوشانده ای تهیه می شود که به بیماران تب دار به عنوان تب بر و معرق داده می شود.

محل رویش: غالب نواحی خشک شمال ایران ، اطراف تهران، کرج ، آذربایجان ، خراسان

 گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 
کلمات کلیدی: خارخسک، ریشه، درمان

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد