گياهان دارويي در گذر زمان

دسته بندی : گیاهان دارویی

گیاهان دارویی در گذر زمان

قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان، شاید بیرون از حافظه تاربخ شد. یکی از دلایل مهم این قدمت، حضور باور های ریشه دار مردم سرزمین های متخلف در خصوص استفاده از گیاهان دارویی است. اطلاعات مربوط به اثرها و خواص دارویی گیاهان، از زمان های بسیاری دور بتدریج سینه به سینه منتقل گشته، با آداب و سنن قومی درآمیخته و سرانجام در اختیار نسل های معاصر قرار گرفته است. بر طبق «سنگ نبشته» ها و شواهد دیگر، به نظر می رسد مصریان و چینیان در زمره نخستین اقوام بشری بوده باشند که بیش از 27 قرن قبل از میلاد میسح، از گیاهان به عنوان دارو استفاده کرده و حتی برخی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت داده اند.

مردم یونان باستان خواص دارویی برخی از گیاهان را به خوبی می دانسته اند. بقراط حکیم بنیانگذار طب یونان قدیم و شاگرد وی ارسطو و دیگران، برای استفاده از گیاهان در درمان بیماریها ارزش زیادی قایل بوده اند. آنها علاوه بر استفاده از گیاهان کشورهای دیگر هم استفاده می برده اند. پس از آنها، یکی از شاگردان ارسطو به نام «تئوفراست» مکتب « درمان با گیاه» را بنیاد نهاد. پس از آن، « دیوسکورید» در قرن اول میلادی، مجموعه ای از 600 گیاه دارویی را با ذکر خواص درمانی هر یک را تهیه و به صورت کتابی درآورد که این کتاب بعدها سر آغاز بسیاری از مطالعات علمی در زمینه گیاهان مذکور گردید، به طوری که مثلا « جالینوس» پزشک معروف یونانی درکارهای خود به کتاب دیوسکورید استناد کرده است.

در قرن هشتم تا دهم میلادی، دانشمندان ایراین ، ابوعلی سینا ، محمد زکریای رازی و دیگران، به دانش «درمان با گیاه » رونق زیادی دادند و گیاهان بیشتری را در این رابطه معرفی کردند و کتاب های معروفی چون « قانون» و « الحاوی» را به رشته تحریر درآوردند.

پس از آن، درمان با گیاه همچنان ادامه یافت. در قرن سیزدهم، « ابن بیطار» مطالعات فراوانی درمورد خواص دارویی گیاهان انجام داد و خصوصیات بیش از 1400 گیاه دارویی را در کتابی که از خود به جای گذاشته، یادآورد شد.

گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 

 
کلمات کلیدی: گیاهان دارویی، دارو، خواص درمانی

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد