تيره پنيرك

دسته بندی : گیاهان دارویی

تیره پنیرک

گیاهان تیره پنیرک از نظر شکل ظاهری، تفاوت کلی با یکدیگر دارند مانند آنکه در بین آنها به تفاوت نمونه های علفی ، درختچه، و درختان عظیم یافت می شود.

این گیاهان مجموعا شامل 80 جنس  و1500 گونه اند. در غالب نواحی کره زمین نیز به استثناء مناطق قطبی ، پراکندگی دارند.

پوست ساقه عده ای از گیاهان این تیره دارای الیاف فیبر قابل استفاده درنساجی است، دانه بعضی از آنها مانند دانه پنبه ، روغن فراوان دارد و از آن درتغذیه و صنعت استفاده به عمل می آید. اعضای برخی از این گیاهان نیز به مصارف تغذیه می رسد. نمونه های زینتی فراون، متعلق به جسن های مختلف مانند Hibiscus و  Althaea  و همچنین برخی انواع درختی در بین آنها یافت می گردد.

گیاهان این تیره از نظر داروئی، اهمیت فوق العاده ندارند ولی در بین آنها انواعی وجود دارد که در صنعت به مصارف بسیار ارزنده می رسند.

گل پنیرک

پنیرک و گونه های مختلف آن اثر نرم کننده، آرم بخش، مدر و رفع ناراحتی هی سینه دارند. پنیرک در غالب بیماری منشأ التهاب و تورم اعضای بدن می تواندمورد مصرف قرار گیرد.

از تیزان، جوشانده و همچنین ضماد و کولیر آن به تناسب نوع بیماری، در رفع تحریکات اعضای مختلف بدن، مانند تحریکات دستگاه گوارش، مجاری ادرار، مجاری تنفسی، نزله های ششی و برونش ها رفع سرفه در برونشیت، التهاب مخاط های بدن به طور کلی ، استفراغ واخلاط خونی، ورم لوزتین ، آژین ها، بیماری های کلیه و مثانه ، سرخک ، مخملک ، آبله ، وهمچنین رفع یبوست اطفال وافراد مسن وغیره استفاده بعمل می آید.

از گیاه کامل و ریشه دار آن تیزانی تهیه می شود که مردم آلمان آن را به مسلولین می دهند. تیزان ریشه آن اگر چند بار در روز مصرف گردد، دفع اخلاط را تسهیل نموده التهاب را تسکین می دهد.

در استعمال خارج، ریشه وبرگ له شده پنیرک ، جهت رفع التهاب های سطحی بدن، با قراردادن بر روی عضو وهنچنین برای رفع جوش صورت و دانه های جلدی به کار می رود. ضمنا درد و ناراحتی های محل جوش و دانه ها را تسکین می دند. جوشانده حاصله از برگ و گل پنیرک به صورت غرغره در رفع تحریکات مخاط دهان ورم لوزه ها، دردگلو، آنژین وغیره اثر مفید دارد. بکار بردن جوشانده آن به صورت کمپرس یا لوسیون در رفع سوختگی ها ودانه های جلدی موثر است. تنقیه جوشانده آن دل پیچه را تسکین می دهد.

بمار بدن تنقیه آن که از جوشاندن پنیرک و روغن ( به مقدار مساوی از هریک ) به دست آمده باشد برای رفع سردرد های یک طرفه شدید migraine ناشی از مسمومیت توصیه شده است.

استعمال جوشانه آن صورت کمپرس گرم وحمام در رفع ناراحتی های بواسیر، بعضی تومورها ، ورم پلک چشم و غیره بین مردم معمول است و از آن نتایج خوب بدست آورده اند.

محل رویش: این گیاه در نواحی مختلف البرز، اطراف تهران ، شمال ایران، آذربایجان ، نواحلی غربی دریای خزر، مرکز ایران، اصفهان، خراسان، جنوب ایران، جزیره قشم، بندر عباس، جنوب شرقی ایران، کرمان ، بلوچستان، وهمچنین اراک میروید.

پنبه

روغن پنبه تصفیه شده به مصرف تغذیه می رسد. دانه پنبه عاری از گوسیپول و آسیگدونیترویل گلوگزید ، به مصرف تهیه نوعی عصاره خشک یا افزودن 50 درصدقند می رسد. که اثر زیادکننده شیر داد. با مصرف آن مقدار نسبی مواد چرب و کازئین در شیر افزایش می یابد. از دم کرده دانه پنبه به صورت چای در امریکا به عنوان تب بر استفاده بعمل می آید. برگ گل  و ریشه گیاه در هند به عنوان نرم کننده ملصرف می شود. پوست ریشه گیاه دارای اثر قاعده آور است ضمنا چون با مصرف آن ایجاد انقباضات رحمی شبیه انقباضات خود به خود زمان وضع حمل پیش می آید، بدون آنکه حالت کزاز مانند ناشی از مصرف ارگودوسگل عارض شود از این چهت دارای اثر بند آوردن خون رحمی نیز می باشد.

مغز دانه پنبه، در ازدیاد اسپرم موثر ذکرشده است.

پنبه مصارف پزشکی و بهداشتی متعدد دارد واز آن در بسیاری موارد مانند زخم بندی، سوختگی ها، در اعمال جراحی و غیره استفاده به عمل می آوردند. پنبه سوخته شده اثر بند آوردن خون در جراحات داد.

روغن پنبه به مصارف روشنائی و صابون سازی می رسد. استفاده های صنعتی آن زیاد است. نوع تصفیه شده روغن پنبه خوراکی است.

در بین گیاهان مولد پنبه انواع وحشی بشرح زیر وجود دارند که در نواحی کویری ونیمه کویری افریقا وعربستان یافت می گردند.

محل رویش: از گیاه در نواحی مختلف ایران می روید.

کنف

گیاهی بوته مانند و دارای ساقه های پوشیده ازخار است. در غالب نواحی مساعد من جمله ایران پرورش می یابد. منشاء اصلی آن نواحی مختلف افریقا ذکر شده است.

خواص درمانی: دانه اش طعم تند و اثر مقوی و اشتها آور دارد. برگ های آن جهت درمان دیسانتزی مصرف میشود. در استعمال خارج، له شده دانه آن درمحل ضرب خوردگی و کوبیدگی اعضا برای تسکین درد و ناراحتی اثر داده می شود.  برای دانه گیاه اثر مقوی باء قائل اند.

محل رویش: این گیاه در نواحی شمالی ایران،مخصوصا در گیلان، آستارا، مازندران، ساری وگرگان می روید وپرورش می یابد.

ختمی چینی

غنچه های آن اثر قابض دارد و در رشد جنین موثر است. ریشه اش سرفه را رفع می کند. گل های آن نرم کننده است و دم کرده گلبرگ های آن به عنوان مایعی مسکن و خنک کننده به بیماران  تب دار داده می شود. ضمنا در استعمال خارج، از گل ها جهت رفع التهاب استفاده می شود. جوشانده گل های در مصارف داخلی جهت رفع سرفه و هنچنین نزله های برونشی به کار میرود.

این گیاه در ایران نمی روید.

گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 
کلمات کلیدی:

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد