پنج انگشت

دسته بندی : گیاهان دارویی

پنج انگشت

زیر مجموعه تیره شاه پسند

درختچه ای است  زیبا به ارتفاع 1.5 تا 2 متر و بومی نواحی مرکزی آسیا که امروزه بر اثر پرورش زیاد، انتشار فراوان در نقاط جنوبی اورپا مانند منطقه مدیترانه و نواحی دیگر پیدا کرده است.

خواص درمانی: میوه این گیاه سابقا تحت نام Semen agni- casti  به عنوان تسکین دهنده قوای شهوانی مصرف می گردیده است وحتی از این نظر آنچنان قدما به این گیاه معتقد بودند که عقیده داشتند اگر چاقویی که دسته اش از چوب این گیاه ساخته شده باشد همراه شخص باشد هرگونه افکار شهوانی را از او دور می نماید و به همین دلیل است که در نام این گیاه کلمه Castus  به منظور عفاف و پاکدامنی است به کار رفته است.  یعنی با مصرف آن قوای شهوانی تسکین می یابد و عفاف و دور بودن از افکار شیطانی جانشین آن می گردد. Dr.H.Leclerc  مصرف دم کرده 10 درصد سرشاخه گلدار این گیاه را به عنوان ضد تشنج در اختلالات عصبی Psycho-nevrose  و غیره توصیه نموده است.

میوه اش بوئی معطر و طعمی تند شبیه فلفل سیاه دارد و برای آن نیز اثر نیرودهنده اشتهاآور مدر  بادشکن و حتی مخدر قائل اند.

در هر حال خواص درمانی این گیاه به خوبی مسلم نیست و انجام یک رشته بررسی های دقیق علمی درباره آن ضرورت دارد.

محل رویش: این گیاه در نواحی مختلف البرز ، تهران، کرج، خراسان، جنوب غربی ایران، خرمشهر، کازرون، مناطقی بین کازرون ودالکی ، نواحی مختلف خلیج فارس ، بندرعباس، صالح آباد و قم می روید.

به عنوان زینت نیز در ایران پرورش می یابد.

 
کلمات کلیدی: پنج انگشت، ضد تشنج، اشتها آور

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد