علف هفت بند

دسته بندی : گیاهان دارویی

علف هفت بند

خواص درمانی: علف هفت بند اثر قابض قوی، مدرواتیام دهنده دارد. جوشانده آن جهت رفع استهال و دیسانتری به کار می رود وحتی در اسهال هایی که با مصرف داروهای قابض دیگر، نتیجه گرفته نمی شود، از آن غالبا نتایج مثبت به دست می آید. عده ای از پزشکان قدیم آن را در رفع ورم روده بزرگ، حتی درمواردی که با خونروی نیز همراه باشد و همچنین در رفع ترشحات مهبلی موثر ذکر نموده اند. اطبای جدیدکمتر از نظر بند آوردن خون، به این گیاه توجه می نماید درحالی که اثر آن در رفع خون دماغ لااقل موثر است.

چون با مصرف علف هفت بند نتایج مفید در مداوای مسلولین به دست می آورد. مصرف آن را در طبابت، عمومیت می داد زیرا با مصرف فراورده های این گیاه حالت عمومی مسلولین بهبود می یابد. عرق مفرط بیمار کاهش  حاصل می کند، عمل دستگاه هضم منظم می گردد و ضمن کم شدن اخلاط وزن بیمار به میزان قبلی می رسد و بیمار روحا تقویت می شود. در مورد اثز درمانی علف هفت بند حتی عقیده بعضی اطباء بر این است که نفریت های منشاأ باسیلی با عصاره این گیاه درمان می پذیرد.

علف هفت بند دارای خاصیت مدر است و مقادیر کم آن اثر قطعی در دفع سنگ کلیه ، قولنج های نفریتی و ناراحتی های مثانه دارد. دانه  اش قی آور و مسهل است.

علف هفت بند در استعمال خارج، اثر التیام دهنده قوی دارد و اگر بر روی زخم و جراحات قرار میگیرد، سریعا آنها را بهبود می بخشد. شیره رقیق شده آن التهاب و ورم را از بین می برد.

محل رویش: این گیاه در اطراف تهران، گرگان،  اصفهان ، خوزستان، بلوچستان، خراسان، می روید.

 

گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 

 

 
کلمات کلیدی:

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد