گياه شاه تره

دسته بندی : گیاهان دارویی

تیره شاه تره

گیاهانی عموما علفی ، بی کرک  و دارای برگ هایی متناوب با بریدگی های بسیار و شامل جنش و 170 گونه اند که بیشتر در نواحی مختلف کوهستانی و یا در اماکن مرطوب پراکندگی دارند. گلهای آنها نر- ماده ، نامنظم ، به رنگ های سفید، مایل به قرمز ارغوانی و یا بندرت بنفش است.

شاه تره

اثر معرق واشتها آور دارد.

مقوی، تصفیه کننده خون، صفرا بر و اشتها آورد است. مصرف مقدار زیاد آن کم کننده مقدار گلبول قرمز خون است. از این نظر درموارد افزایش مقدار خون در بدن که به انسان ظاهر بر افروخته می دهد. و همچنین در تصلب شرائین و به عنوان مدر از آن استفاده می شود.

اثر آن بیشتر بر روی کبد و دستگاه ترشح ادرار است. درموارد ضعف عمل دستگاه هضم قطع غیر طبیعی قاعدگی در زنانی که به سن یائسه نرسیده اند، اشکال وقوع قاعدگی، نارسایی اعمال کبد وغیره مصرف می شود. مصرف آن در معالجه بیماری های  جلدی مانند سوداء و ظهور دانه های تب خال مانند، اگر مدتی ادامه یابد اثر مفید ظاهر می نماید.

محل رویش: این گیاه در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب وسعت پهناوری از نواحی شمالی ایران مانند گیلان ، مازندران، گرگان، آذربایجان، فارس، شیراز، کازرون، جزیره خارک، کرمان، خراسان، مشهد، اطراف تهران، چهارمحال و غیره می روید.

 
کلمات کلیدی: شاه تره، خون، کبد

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد