ناسوت، تولید کننده و صادر کننده گیاهان دارویی

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد