خواص عرق بالنگ

خواص عرق بالنگ:

برطرف کننداسهال های
مزمن ، تقویت کننده معده
رفع تشنگی ، آرام‌بخش و
نشاط آور‌، ضد استفراغ‌
تأمین ویتامین
 
کلمات کلیدی:

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد