بابونه

بابونه
بابونه رومی: اثرتسکین دهنده دارد و در دردهای عصبی ناحیه کمر و همچنین سردرد به کار میرود.
بابونه معمولی: این گیاه دارای خواصی همچون مقوی معده، بادشکن، اشتهاآور، هضم کننده غذا می باشد.
 
کلمات کلیدی:

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد